Schoolraad

De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

1. De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur of aan de directeur over:
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere I.M. en met externe instanties
  • de vaststelling van het nascholingsbeleid 
  • het beleid inzake experimenten en projecten 
2. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:
De directie, de voorzitter en de leden van de schoolraad zijn steeds bereid om meer informatie te geven over het kiesreglement, de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad.

Navigatie

Vrije dagen 2021-2022

4 oktober Conferentie
1 november t.e.m. 7 november Herfstvakantie
11 november Wapenstilstand
12 november Facultatieve dag
6 december Facultatieve dag
27 december t.e.m. 9 januari Kerstvakantie
2 februari Conferentie
28 februari t.e.m. 6 maart Krokusvakantie
4 april t.e.m. 17 april Paasvakantie
26 mei O.L.H.-Hemelvaart
27 mei Brugdag
6 juni Pinkstermaandag

Foto albums