Schoolraad

De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

1. De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur of aan de directeur over:
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere I.M. en met externe instanties
  • de vaststelling van het nascholingsbeleid 
  • het beleid inzake experimenten en projecten 
2. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:
De directie, de voorzitter en de leden van de schoolraad zijn steeds bereid om meer informatie te geven over het kiesreglement, de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad.

Navigatie

Vrije dagen 2022-2023

30 september : Pedagogische studiedag
31 oktober – 6 november : herfstvakantie
11 november : Wapenstilstand
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
26 december – 8 januari : kerstvakantie
20 februari – 26 februari : krokusvakantie
15 maart : Pedagogische studiedag
3 april – 16 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
18 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
19 mei : Brugdag
29 mei : Pinkstermaandag
12 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums