Schoolraad

De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

1. De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur of aan de directeur over:
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere I.M. en met externe instanties
  • de vaststelling van het nascholingsbeleid 
  • het beleid inzake experimenten en projecten 
2. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:
De directie, de voorzitter en de leden van de schoolraad zijn steeds bereid om meer informatie te geven over het kiesreglement, de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums