ICT-beleid

Visie ICT

De computer is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook binnen het onderwijs en meer bepaald in het leerproces van de leerlingen heeft de computer steeds meer een vooraanstaande plaats ingenomen. Naarmate ICT meer geïntegreerd raakt in de maatschappij, wordt het kunnen gebruiken van ICT steeds meer een voorwaarde voor zelfstandig functioneren. Daar waar jaren geleden de leerlingen nog kennis moesten leren maken met een computer zijn zij er nu vanaf jonge leeftijd al helemaal vertrouwd mee.
De visie is dan ook gewijzigd van het leren kennen van een computer naar het leren gebruiken van een computer in functie van een leerproces. Of hoe kan ik o.a. via de computer beter tot leren komen. Bijkomend is ook van belang dat de school bij kan blijven in deze uiterst snel veranderende informatica wereld.
Hoe gaan wij om met ICT in onze school ?
Enerzijds leren we alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar vaardigheden en attitudes in het gebruik van multimedia. De kennis die zij hier opdoen kunnen zij verder gebruiken tijdens de andere lessen in de klas. Deze opgedane kennis dient verder gebruikt te worden ter ondersteuning van het leerproces. Ook hechten we belang aan de leerlingen om op een veilige, bewuste en kritische manier te leren omgaan met ICT. Vooral veilig internetgebruik zal een groot aandachtspunt zijn. Ook de kleuters zullen in zekere mate in contact komen met de mogelijkheden van ICT.
Anderzijds is er ook een ICT-coördinator op niveau van de scholengemeenschap. Hij bekijkt waar de computer verder ondersteunend kan gaan werken in ons onderwijsaanbod. Vooral de extra ondersteuning die ICT kan bieden als hulpmiddel voor leerlingen met leerzorgen vinden wij uiterst belangrijk. Tevens zal hij er ook blijvend voor moeten zorgen dat ons onderwijspersoneel voldoende geschoold zal blijven om de aangeboden mogelijkheden ook optimaal te kunnen gaan benutten.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums