Ouderraad

Ouderraad Basisschool De Regenboog

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking en het

vormen van een klankbord tussen ouders en school. Hiervoor komt ze regelmatig bij elkaar, richt vormende avonden in, helpt activiteiten organiseren, ….

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken opneemt:

1. Informeren en geïnformeerd worden

2. Ontmoeten

3. Ondersteunen

4. Adviseren en meedenken

Voorzitter: Wouter Tips voorzitter@ouderraadgroteheide.be

Vicevoorzitter: Kristof Alders vicevoorzitter@ouderraadgroteheide.be

Penningmeester: Isabelle penningmeester@ouderraadgroteheide.be

Secretaris: Sven Aarts secretaris@ouderraadgroteheide.be

Leden:

Laura Vliegen

Rob Buteneers

Esther Denkers

Sara Parren

Valerie Schoemans

Lidia Van Den Bemt

Petra Wouter

Wouter van der Put

Volg de ouderraad op Facebook:

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums