Ouderplatform

Online ouderplatform van Broekx

Wanneer uw kind naar school gaat, ontvangt u logingegevens voor ons online ouderplatform. Via dit platform kan u al de info, nieuws- en weekbrieven, inschrijvingsformulieren voor oudercontacten, … via mail ontvangen. Je vindt er ook onze kalender met activiteiten en schoolfacturen terug.
Gezinsoudste
Schoolgebonden info, nieuwsbrieven .. worden éénmaal per gezin (via het ouderplatform) bezorgd, via de oudste leerling van het gezin op school = gezinsoudste.

Navigatie

Vrije dagen 2024-2025

4 oktober : Pedagogische studiedag
28 oktober – 3 november : herfstvakantie
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
23 december – 5 januari : kerstvakantie
5 februari : Pedagogische studiedag
3 maart – 9 maart : krokusvakantie
7 april – 21 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
2 mei: Facultatieve vrije dag
29 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
30 mei : Brugdag
9 juni : Pinkstermaandag

Foto albums