Ouderplatform

Online ouderplatform van Broekx

Wanneer uw kind naar school gaat, ontvangt u logingegevens voor ons online ouderplatform. Via dit platform kan u al de info, nieuws- en weekbrieven, inschrijvingsformulieren voor oudercontacten, … via mail ontvangen. Je vindt er ook onze kalender met activiteiten en schoolfacturen terug.
Gezinsoudste
Schoolgebonden info, nieuwsbrieven .. worden éénmaal per gezin (via het ouderplatform) bezorgd, via de oudste leerling van het gezin op school = gezinsoudste.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums