Ouderplatform

Online ouderplatform van Broekx

Wanneer uw kind naar school gaat, ontvangt u logingegevens voor ons online ouderplatform. Via dit platform kan u al de info, nieuws- en weekbrieven, inschrijvingsformulieren voor oudercontacten, … via mail ontvangen. Je vindt er ook onze kalender met activiteiten en schoolfacturen terug.
Gezinsoudste
Schoolgebonden info, nieuwsbrieven .. worden éénmaal per gezin (via het ouderplatform) bezorgd, via de oudste leerling van het gezin op school = gezinsoudste.

Navigatie

Vrije dagen 2022-2023

30 september : Pedagogische studiedag
31 oktober – 6 november : herfstvakantie
11 november : Wapenstilstand
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
26 december – 8 januari : kerstvakantie
20 februari – 26 februari : krokusvakantie
15 maart : Pedagogische studiedag
3 april – 16 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
18 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
19 mei : Brugdag
29 mei : Pinkstermaandag
12 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums