Over de Regenboog

De Regenboog staat open voor alle leerlingen ongeacht geslacht, nationaliteit, herkomst, filosofische of ideologische overtuiging en stelt dat deze verscheidenheid door iedereen wordt aanvaard en geëerbiedigd.
De school beoogt een open beleid naar ouders en leerlingen toe. Wij geloven in een open samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen. De school ijvert daarbij voor een vriendelijke, wederzijds respectvolle verhouding tussen leerlingen, ouders en personeelsleden.

Weet je wat zo mooi is aan een regenboog,

zo mooi is en bijzonder aan dit hemelwonder?

Dat je alle kleuren samen ziet!

Samen en toch apart,

dat elke kleur zijn kleur mag zijn,

van zichzelf verwonderlijk,

maar dan samen nóg mooier

dan elk afzonderlijk.

Geert De Kockere

Navigatie

Vrije dagen 2022-2023

30 september : Pedagogische studiedag
31 oktober – 6 november : herfstvakantie
11 november : Wapenstilstand
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
26 december – 8 januari : kerstvakantie
20 februari – 26 februari : krokusvakantie
15 maart : Pedagogische studiedag
3 april – 16 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
18 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
19 mei : Brugdag
29 mei : Pinkstermaandag
12 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums