Over de Regenboog

De Regenboog staat open voor alle leerlingen ongeacht geslacht, nationaliteit, herkomst, filosofische of ideologische overtuiging en stelt dat deze verscheidenheid door iedereen wordt aanvaard en geëerbiedigd.
De school beoogt een open beleid naar ouders en leerlingen toe. Wij geloven in een open samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen. De school ijvert daarbij voor een vriendelijke, wederzijds respectvolle verhouding tussen leerlingen, ouders en personeelsleden.

Weet je wat zo mooi is aan een regenboog,

zo mooi is en bijzonder aan dit hemelwonder?

Dat je alle kleuren samen ziet!

Samen en toch apart,

dat elke kleur zijn kleur mag zijn,

van zichzelf verwonderlijk,

maar dan samen nóg mooier

dan elk afzonderlijk.

Geert De Kockere

Navigatie

Vrije dagen 2021-2022

4 oktober Conferentie
1 november t.e.m. 7 november Herfstvakantie
11 november Wapenstilstand
12 november Facultatieve dag
6 december Facultatieve dag
27 december t.e.m. 9 januari Kerstvakantie
2 februari Conferentie
28 februari t.e.m. 6 maart Krokusvakantie
4 april t.e.m. 17 april Paasvakantie
26 mei O.L.H.-Hemelvaart
27 mei Brugdag
6 juni Pinkstermaandag

Foto albums