Wat bij ziekte?

Is uw kind ziek?

Verwittig dan even de school op het nummer 011 64 18 90 of mail naar secretariaat@de-regenboog-groteheide.be.
Als uw kind terug naar school gaat, krijgt hij/zij een afwezigheidsbriefje mee, dien dit ondertekend zo snel mogelijk in. Dit briefje volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen. Indien uw kind langer als 3 kalenderdagen afwezig is, moet hij/zij een doktersbriefje indienen.

Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind:
Ook dit medisch attest van de dokter dient u zo snel mogelijk in. Bekijk de afspraken in het schoolreglement. Overleg met de school bij lange afwezigheden. De school mag dit attest weigeren als

Voor kinderen die langdurig ziek zijn bestaan er verschillende initiatieven om toch les te kunnen volgen.

Navigatie

Vrije dagen 2021-2022

4 oktober Conferentie
1 november t.e.m. 7 november Herfstvakantie
11 november Wapenstilstand
12 november Facultatieve dag
6 december Facultatieve dag
27 december t.e.m. 9 januari Kerstvakantie
2 februari Conferentie
28 februari t.e.m. 6 maart Krokusvakantie
4 april t.e.m. 17 april Paasvakantie
26 mei O.L.H.-Hemelvaart
27 mei Brugdag
6 juni Pinkstermaandag

Foto albums