Leerlingen

Naar onze school komen ongeveer een 300 kinderen, waarvan een 120-tal naar het kleuteronderwijs en 180-tal naar het lager onderwijs. De meeste kinderen komen van de Grote Heide zelf. We proberen dan ook een open school te zijn, waar elk kind uit het kerkdorp zich kan thuis voelen, ongeacht de strekking.

Leerlingenraad:

Ieder jaar verkiezen we een leerlingenraad. De leden komen samen met de directie, een lid van de oudervereniging. Het leerlingenparlement vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De leden worden democratisch verkozen. Samen bespreken ze het wel en wee van onze school, vooral vanuit het gezichtspunt van de leerlingen. Ze doen voorstellen, bespreken ze en volgen ze op.

Navigatie

Vrije dagen 2021-2022

4 oktober Conferentie
1 november t.e.m. 7 november Herfstvakantie
11 november Wapenstilstand
12 november Facultatieve dag
6 december Facultatieve dag
27 december t.e.m. 9 januari Kerstvakantie
2 februari Conferentie
28 februari t.e.m. 6 maart Krokusvakantie
4 april t.e.m. 17 april Paasvakantie
26 mei O.L.H.-Hemelvaart
27 mei Brugdag
6 juni Pinkstermaandag

Foto albums