Leerlingen

Naar onze school komen ongeveer een 300 kinderen, waarvan een 120-tal naar het kleuteronderwijs en 180-tal naar het lager onderwijs. De meeste kinderen komen van de Grote Heide zelf. We proberen dan ook een open school te zijn, waar elk kind uit het kerkdorp zich kan thuis voelen, ongeacht de strekking.

Leerlingenraad:

Ieder jaar verkiezen we een leerlingenraad. De leden komen samen met de directie, een lid van de oudervereniging. Het leerlingenparlement vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De leden worden democratisch verkozen. Samen bespreken ze het wel en wee van onze school, vooral vanuit het gezichtspunt van de leerlingen. Ze doen voorstellen, bespreken ze en volgen ze op.

Navigatie

Vrije dagen 2024-2025

4 oktober : Pedagogische studiedag
28 oktober – 3 november : herfstvakantie
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
23 december – 5 januari : kerstvakantie
5 februari : Pedagogische studiedag
3 maart – 9 maart : krokusvakantie
7 april – 21 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
2 mei: Facultatieve vrije dag
29 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
30 mei : Brugdag
9 juni : Pinkstermaandag

Foto albums