Leerlingen

Naar onze school komen ongeveer een 300 kinderen, waarvan een 120-tal naar het kleuteronderwijs en 180-tal naar het lager onderwijs. De meeste kinderen komen van de Grote Heide zelf. We proberen dan ook een open school te zijn, waar elk kind uit het kerkdorp zich kan thuis voelen, ongeacht de strekking.

Leerlingenraad:

Ieder jaar verkiezen we een leerlingenraad. De leden komen samen met de directie, een lid van de oudervereniging. Het leerlingenparlement vergadert ongeveer 5 keer per jaar. De leden worden democratisch verkozen. Samen bespreken ze het wel en wee van onze school, vooral vanuit het gezichtspunt van de leerlingen. Ze doen voorstellen, bespreken ze en volgen ze op.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums