Gezondheidsbeleid

We streven bij onze leerlingen een ontwikkeling na waarbij leerlingen gaandeweg meer en genuanceerder zicht krijgen op zichzelf, de andere en de anderen. We verwachten dat kinderen met zichzelf, met elkaar en met de hun omringende mensen op een warme en communicatieve wijze in relatie kunnen treden. We stimuleren het samenwerken, samenleven en communiceren. We leren ze omgaan met gevoelens en behoeften van zichzelf en anderen. We nodigen ze uit om zich in te leven in anderen, andere standpunten en situaties. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van seksueel bewustzijn met respect voor de eigen seksuele identiteit en die van anderen.
We nodigen kinderen uit om waardevolle keuzes te maken in het leven om interesses, waarden en doelen blijvend op elkaar af te stemmen en om veerkrachtig om te gaan met momenten en situaties waarbij de identiteitsontwikkeling onder spanning komt te staan.
We stimuleren kinderen om op een verantwoorde manier te kiezen voor wat gezond en veilig is. Dat houdt in dat ze zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen. Daarvoor dienen ze uitgerust te zijn met kennis, vaardigheden en inzichten die helpen om de invloed van gedrags- en omgevingsfactoren op de gezondheid en veiligheid goed in te schatten. Als ze dat goed kunnen, zijn ze in staat om, binnen veilige grenzen, risico’s te nemen.
We bouwen de bewegingsmogelijkheden van leerlingen uit door hen basisvaardigheden te ontwikkelen tot specifieke vaardigheden zodat ze handiger, vloeiender, efficiënter, nauwkeuriger, zelfstandiger bewegen en daarbij met steeds meer componenten rekening kunnen houd
Ons gezondheidsplan is opgedeeld in
  1. preventie
  2. gezondheid
  3. bewegen
  4. seksualiteitsbeleving
  5. socio-emotioneel

1. Preventie

Medisch onderzoek door CLB
Doel CLB en medische onderzoeken en regering:
Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

Hygiëne

Op alle toiletten zijn er automatische zeep-dispensers en papieren handdoekjes. Aanpassing in coronatijd: bij het binnenkomen moeten alle kinderen hun handen ontsmetten. Ook staan er in alle klassen dispensers met handgel.

Verkeer

2. Gezondheid

Verluchting in de klassen

Iedere klas heeft een CO2-meter om te kijken of er voldoende zuurstof is in de klassen.

Zithouding en pengreep
Leerkrachten letten op de zithouding van de kinderen en stimuleren een goede pengreep.
Medicatie op school
Leerkrachten letten op de zithouding van de kinderen en stimuleren een goede pengreep.
EHBO
Luizen
Stappenplan i.s.m. met CLB

CLB verwittigen

CLB doet gerichte droge klasscreening en bezorgt een gericht advies aan de ouders

3. Bewegen

Oudste kleuters:   Rollebolle

1e graad:                Kronkeldiedoe

2e graad:               Alles met de bal

2e graad:               trefbaltornooi

3e graad:               Doe-aan- sport-beurs

3e graad:               netbaltornooi

4. Seksualiteitsbeleving

5. Socio-emotioneel

MEGA (6e leerjaar) wil kinderen en jongeren ondersteunen in hun zoektocht naar een ‘eigen goed antwoord’ op de ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen waar zij voor staan. De inhoud van dit project wordt opgehangen aan 10 kapstokken. Deze zijn:

Navigatie

Vrije dagen 2024-2025

4 oktober : Pedagogische studiedag
28 oktober – 3 november : herfstvakantie
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
23 december – 5 januari : kerstvakantie
5 februari : Pedagogische studiedag
3 maart – 9 maart : krokusvakantie
7 april – 21 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
2 mei: Facultatieve vrije dag
29 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
30 mei : Brugdag
9 juni : Pinkstermaandag

Foto albums