Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang: Pelterkids

Indien uw kind(eren) voor en/of na school opvang nodig hebben, kan je gebruik maken van de dienst buitenschoolse opvang van de gemeente, Pelterkids.

Wanneer je een eerste keer gebruik wenst te maken van de buitenschoolse opvang, moet je je kind hiervoor inschrijven. 

Wat moet ik doen?

Nieuwe gezinnen dienen een zestal weken vooraleer de opvang van start moet gaan, contact op te nemen met Pelterkids.

Bij voorkeur gebeurt dit via mail: Pelterkids@gemeentepelt.be, maar telefonische kan ook op het nummer 011 94 94 85.

Openingsuren

Elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.

Navigatie

Vrije dagen 2024-2025

4 oktober : Pedagogische studiedag
28 oktober – 3 november : herfstvakantie
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
23 december – 5 januari : kerstvakantie
5 februari : Pedagogische studiedag
3 maart – 9 maart : krokusvakantie
7 april – 21 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
2 mei: Facultatieve vrije dag
29 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
30 mei : Brugdag
9 juni : Pinkstermaandag

Foto albums