Instapklas

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:
Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht tot 5 jaar. Maar het loont zonder meer de moeite:
! 5- jarige kinderen zijn wel leerplichtig. Zij moeten minimaal 290 halve lesdagen naar de kleuterschool. Het is belangrijk dat je kind voldoende aanwezig is.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums