Instapklas

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:
Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht tot 5 jaar. Maar het loont zonder meer de moeite:
! 5- jarige kinderen zijn wel leerplichtig. Zij moeten minimaal 290 halve lesdagen naar de kleuterschool. Het is belangrijk dat je kind voldoende aanwezig is.

Navigatie

Vrije dagen 2022-2023

30 september : Pedagogische studiedag
31 oktober – 6 november : herfstvakantie
11 november : Wapenstilstand
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
26 december – 8 januari : kerstvakantie
20 februari – 26 februari : krokusvakantie
15 maart : Pedagogische studiedag
3 april – 16 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
18 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
19 mei : Brugdag
29 mei : Pinkstermaandag
12 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums