Infomomenten

Ouderraad Basisschool De Regenboog

Begin september organiseren we algemene infoavonden. Op deze avond kan je kennismaken met de juf en de ouders van de klasgenootjes van jouw kind. De klasjuf licht de werking van haar klas toe en stelt in een notendop voor welke leerstof de kinderen het komende schooljaar moeten verwerken.

Infomomenten schooljaar 2023-2024

Maandag 4 september om 19 uur: L3A en L3B 20 uur: L1A en L1B

Dinsdag 5 september om 19 uur: L4A en L4B 20 uur: L5A en L5B

Woensdag 7 september om 19 uur: L2A en L2B 20 uur: L6A en K2A

Donderdag 8 september om 19 uur: K1A en K1B 20 uur: K3A en K3B

Oudercontacten

Het oudercontact is een belangrijk moment. Je leert er de juf beter kennen, stelt er vragen en bespreekt samen je kind. Wat zie je thuis? En wat ziet de klasjuf als je kind in een klas tussen anderen leeft? We vinden het dan ook fijn als je op onze uitnodigingen ingaat.

De datums van de oudercontacten bevinden zich in de buurt van de rapportperioden. De klasjuf zal tijdig informeren op welke momenten dit doorgaat.

Indien u als ouder met een zorgvraag zit, mag u steeds een afspraak maken met de klasjuf voor een tussentijdse oudergesprek.

Navigatie

Vrije dagen 2023-2024

29 september : Facultatieve vrije dag
6 oktober : Pedagogische studiedag
30 oktober – 5 november : herfstvakantie
6 december : Pedagogische studiedag
25 december – 7 januari : kerstvakantie
12 februari – 18 februari : krokusvakantie
11 maart : Pedagogische studiedag
1 april – 14 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
9 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
10 mei : Brugdag
20 mei : Pinkstermaandag
10 juni : Facultatieve vrije dag

Foto albums