Infomomenten

Ouderraad Basisschool De Regenboog

Begin september organiseren we algemene infoavonden. Op deze avond kan je kennismaken met de juf en de ouders van de klasgenootjes van jouw kind. De klasjuf licht de werking van haar klas toe en stelt in een notendop voor welke leerstof de kinderen het komende schooljaar moeten verwerken.

Infomomenten schooljaar 2024-2025

Woensdag 4 september om 19 uur: L6A + L6B
Donderdag 5 september om 19 uur: L3A + L3B en om 20 uur: L5A + L5B
Maandag 9 september om 19 uur: L1A en L1B en om 20 uur: L2A en L2B
Dinsdag 10 september om 19 uur: L4A en L4B en om 20 uur: K2A
woensdag 11 september om 19 uur: K1A + K1B en om om 20 uur: K3A + K3B

Oudercontacten

Het oudercontact is een belangrijk moment. Je leert de juf beter kennen, stelt er vragen en bespreekt samen je kind. Wat zie je thuis? En wat ziet de klasjuf als je kind in een klas tussen anderen leeft? We vinden het dan ook fijn als je op onze uitnodigingen ingaat.

De datums van de oudercontacten bevinden zich in de buurt van de rapportperioden. De klasjuf zal tijdig informeren op welke momenten dit doorgaat.

Indien u als ouder met een zorgvraag zit, mag u steeds een afspraak maken met de klasjuf voor een tussentijds oudergesprek.

Navigatie

Vrije dagen 2024-2025

4 oktober : Pedagogische studiedag
28 oktober – 3 november : herfstvakantie
5 december : Pedagogische studiedag
6 december : Facultatieve vrije dag
23 december – 5 januari : kerstvakantie
5 februari : Pedagogische studiedag
3 maart – 9 maart : krokusvakantie
7 april – 21 april : paasvakantie
1 mei : Feest van de arbeid
2 mei: Facultatieve vrije dag
29 mei : O.L.H. Hemelvaartdag
30 mei : Brugdag
9 juni : Pinkstermaandag

Foto albums