Hoe inschrijven

Inschrijven


Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project, het schoolreglement en de engagementsverklaring.(Deze informatie kan u o.a. op deze website terugvinden)TOELATINGSVOORWAARDEN


KLEUTERSCHOOL


De kleuter moet de leeftijd bereikt hebben van 2 jaar en 6 maanden.


Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter effectief ingeschreven in het stamboekregister en kan dan vanaf de volgende instapdatum toegelaten worden in school en opgenomen worden in het afwezigheids-/aanwezigheidsregister van de klas.


Instapdata voor kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar


- de eerste schooldag na de zomervakantie;


- de eerste schooldag na de herfstvakantie;


- de eerste schooldag na de kerstvakantie;


- de eerste schooldag van februari;


- de eerste schooldag na de krokusvakantie;


- de eerste schooldag na de paasvakantie;


- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.


Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.


 


LAGERE SCHOOL


De leerling moet 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.


*Afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden: zie schoolreglementHOE INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL?


Ouders kunnen steeds terecht voor een kennismakingsbezoek en -gesprekje. Een telefoontje of een mailtje en we zoeken samen  een geschikt moment

(011/ 64 18 90 of directie@de-regenboog-groteheide.be)


 

*** Indien slechts één ouder de inschrijvingsdocumenten ondertekent, verklaart ondergetekende ouder t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek, te handelen met instemming van de andere ouder.

De regenboog


Grote Heide


 

Grote Heide 14

3910 Neerpelt

 

011 64 18 90

 

secretariaat@de-regenboog-groteheide.be

 Created & maintained by P.C. 

Copyright 2018©De Regenboog