Inschrijven

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022


 

Ouders die een kind hebben dat in 2019 geboren is (of later) en het vanaf volgend schooljaar school willen laten lopen in één van de Peltse scholen kunnen best even aandachtig onderstaande tekst lezen. Binnenkort start immers de inschrijvingsprocedure en deze is gelijklopend in alle scholen. 

 1. Recht op voorrang bij inschrijving tijdens de voorinschrijvingsperiode 

 

De kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben, krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen ingeschreven worden

vanaf maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 12 maart 2021.

Kinderen van leerkrachten kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 15 maart 2021 tot en met vrijdag 19 maart 2021.

 

Inschrijven kan na telefonische afspraak  met het secretariaat (011 64 18 90) van de school. 

 

 LET OP! Broertjes en zusjes geboren vanaf 18 november 2019 moeten ook ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode, ook al kunnen ze pas naar school op 1 september 2022. Als de inschrijving van een broertje of zusje met voorrang niet in deze periode gebeurt, vervalt de voorrang! Dit is een wettelijke bepaling voor alle scholen in Vlaanderen. 

 

 

2. Na de voorinschrijvingsperiode 

 

Vanaf maandag 22 maart 2021 kunnen andere kinderen zich inschrijven zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. 

Voor vragen kan u steeds de website van de school bezoeken of contact opnemen met de school. 


 

Start van de kleuter geboren in 2019:

 

TIP: Het is belangrijk om uw kind al in te schrijven, ook al gaat het nog niet onmiddellijk naar school. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met deze instapdagen.

 

Wanneer kan uw kleuter starten op school?

Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is, op één van volgende instapdata:

 

Geboren vóór ...                              De instapdatum is ...


2 maart 2019                                   woensdag 01/09/2021        ( na zomervakantie)

9 mei 2019                                        maandag 08/11/2021         ( na de herfstvakantie)

11 juli 2019                                      maandag 10/01/2022         ( na de kerstvakantie)

1 augustus 2019                             dinsdag 01/02/2022            ( eerste schooldag van februari)

8 september 2019                          maandag 07/03/2022         ( na de krokusvakantie)

20 oktober 2019                             dinsdag 19/04/2022            ( na de paasvakantie)

30 novemeber 2019                      maandag 30/05/2022.         ( na Hemelvaart)

 Kinderen geboren van 30 november 2019 tot en met 31 december 2019 starten op donderdag 1 september 2022 en MOETEN OOK ingeschreven worden vanaf 22 maart 2021.

Hiervoor maak je best een afspraak.