Basisschool De Regenboog

Neerpelt - Grote Heide

Zoeken op onze site

Nuttige info

ziekte

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid

 

Verwittig bij ziekte of afwezigheid altijd de school.

Telefoon: 011 64 18 90

Voor alle leerlingen van de lagere school en kleuters ouder dan 6 jaar, dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Elke leerling mag per schooljaar 4 keer afwezig zijn wegens ziekte met een afwezigheidskaart, ingevuld door de ouders.

Voor een afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet er een medisch attest zijn.

Voor meer info: zie schoolbrochure.

Copyright © 2016.